Now showing items 1-1 of 1

    • Pulmonary Tuberculosis Incidence and Risk Factors in Rural Areas of China: A Cohort Study 

      Chen, Wei; Shu, Wen; Wang, Min; Hou, Yongchun; Xia, Yinyin; Xu, Weiguo; Bai, Liqiong; Nie, Shaofa; Cheng, Shiming; Xu, Yihua (PLoS Organization, 2013-03-12)
      The incidence of tuberculosis (TB) and its risk factors in China remains unclear. This study examined TB incidence and relative risk factors in rural areas of China. Participants (n = 177,529) were recruited in Xiangtan ...